Over 700 mjølkebruk i Vestland må legge om på grunn av nye dyrevelferdsreglar

foto