Fylkesvegane bur seg på å bli trefte av «Gyda» - fleire fylkesvegar vert stengde

foto