Ingen koronakompensasjon til tog- og kollektivselskap utover 2021 i budsjettforslaget