Problema oppstod på formiddagen, men tenestene såg ut til å fungere igjen nokon timar seinare.

– Frå klokka 13.53 har det vore normal trafikk. Det har vore delvis tilgjengeleg den siste timen, seier kommunikasjonsrådgivar Sol Daler Stafsnes i Digitaliseringsdirektoratet til TV 2 litt etter klokka 14.

Ho seier dei førebels ikkje kjenner årsaka til feilen, som førte til at ein ikkje fekk tilgang på tenester som Helse-Noreg, Nav, Digipost og Skatteetaten.

Påloggingsproblema byrja rett før klokka 10.30 måndag formiddag.

All innlogging via ID-porten var nede grunna driftsforstyrringar hos Digitaliseringsdirektoratet, heitte det i ei melding på Helse-Noreg nettsidene sine måndag ettermiddag.

ID-porten ei felles løysing for innlogging på ei rekke offentlege tenester i Noreg og driftast av Digitaliseringsdirektoratet.