‒ Vi må gi folk ei god unnskyldning for å gå i kyrkja

foto