Landbrukskontoret jobbar med å etablere jordbank

foto