Fekk ikkje fritak frå vervet som kommunestyrerepresentant

foto