Fekk ikkje fritak frå vervet som kommunestyrerepresentant