Straumprisane fell – men rekningane for april blir høgare enn i fjor