Vil kutte i politikargodtgjersle for å finansiere kreftkoordinator