‒ Det gjev tid og ro kring utlysing og tilsetting

foto