Godsterminalen og arealet rundt er strategisk viktig for utvikling av sentrum, ny næring og auka verdiskaping