Frist for helsearbeidarar i USA til å vere vaksinert