Vaksineforskar meiner dagens koronatiltak er uforholdsmessige