FN-sjef: Klimaløfte null verd viss ikkje fossilt brensel blir kutta