218 koronainnlagde pasientar – sju færre enn dagen før