Regjeringa: Sjøfolk skal ha norsk lønn i norske farvatn