Tre menn busette i Sverige dømt for postkontorran på Etterstad