Folk skal varslast på mobil om katastrofar rammar

foto