Har fått ja til kvotefri jakt på hjortekalv i Stad kommune

foto