Ekspertar: Restane av Genova-bru må rivast umiddelbart eller avstivast