Brasil med nye krav om at Hydro støttar lokalsamfunn