EUs medlemsland drøftar innføring av «eksamen» i lov og rett