Fylkesmannen vil stanse oppdrettsanlegg i verdsarvområde