Amundsen: Umogleg å unngå kritikk frå Riksrevisjonen