Husøy Kystfiske avviser at dei har tilsett Geir Inge Sivertsen