Nye reisereglar gjeld ikkje norske soldatar i Irak