Ropstad tek knallhardt oppgjer med «detaljstyring» av familiane