Russland trekkjer tilbake styrkar frå område nær Ukraina