Koronarestriksjonar førte til kraftig auke i tvangsreturar