Egypt har teke beslag i Ever Given og krev milliarderstatning