Sensitive pasientopplysningar låg tilgjengeleg for sjukehustilsette i heile Midt-Noreg