Raudt vil sikre at norsk fisk skapar arbeidsplassar og busetnad langs kysten

foto