Åtte av ti meiner folk må ta meir ansvar for alderdommen