Frp-innstilling til sentralstyre vekkjer reaksjonar