Domstoladministrasjonen vil ha permanent rettsstad for Hålogaland lagmannsrett