Apotekforeininga: Viktig å starte allergibehandlinga tidleg i år