Stortingets utdanningskomité vil ikkje gi elevar streikerett