Regjeringa held fram samarbeidet med flyselskapa for å få nordmenn heim