Skade på konteinar utanfor Rogaland truleg årsak til plastutsleppet i Oslofjorden