Abdullah Abdullah erklærer seg som valvinnar i Afghanistan