Noregs Bank held som venta styringsrenta uendra på 0,5 prosent