Ingen EU-land vil førebels ta imot redningsskip med 141 menneske