Hovudredningssentralane åtvarar mot svekt redningskapasitet