Tyske styresmakter: – Falske nyheiter haussa opp ytre høgre-demonstrantar