Saka om samfunnstoppen i Troms er sendt tilbake til politiet for vidare etterforsking