NSM: – Ikkje samde at det er fare for liv og helse