WHO: Alle teoriar om covid-19-opphav må undersøkjast nærare