Rapport om psykisk helse under pandemien: Dei mest sårbare har fått dei største belastningane