Tilsette meir fornøgde enn studentane med undervisninga under pandemien