Regjeringa vil slutte seg til EUs forsvarsfond – Erasmus og Horisont Europa blir vidareført